Disclaimer

 

Medisch Pedicure De Cuba is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van Nederland en de website van groot belang is voor de uitvoering van haar dienstverlenende activiteiten. Medisch Pedicure De Cuba Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.  houdt zich in alle gevallen, ook ten aanzien van haar dienstverlenende activiteiten buiten Nederland, aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van haar dienstverlening, wanneer u informatie aanvraagt, een brochure bestelt of anderszins contact heeft met Medisch Pedicure De Cuba, legt Pedicure Breukelen gegevens vast. Pedicure Breukelen gebruikt uw gegevens voor het toesturen van de op uw verzoek aangevraagde informatie. Daarnaast legt Medisch Pedicure De Cuba gegevens vast om haar dienstverlening te verbeteren en om u op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten en activiteiten van derden in Nederland.

Hierbij tracht Medisch Pedicure De Cuba rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen aanbiedingen of informatie wilt ontvangen, dan kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mail adres intrekken via info@medischpedicuredecuba.nl

Clickgedrag

Op de website van Medisch Pedicure De Cuba worden algemene, niet-identificerende bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina”s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Medisch Pedicure De Cuba haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

 

Medisch Pedicure De Cuba en andere websites

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Medisch Pedicure De Cuba geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze organisaties. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Medisch Pedicure De Cuba, dan kunt u deze schriftelijk stellen via: info@medischpedicuredecuba.nl

Wijzigingen

Medisch Pedicure De Cuba behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement. Controleert u daarom regelmatig de privacy statement van Medisch Pedicure De Cuba.